Pomiary stacjonarne 

pomiar stacjonarny

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty badań składu chemicznego metali przy użyciu zaawansowanych technik, takich jak OES (optyczna spektrometria emisyjna) i FAAS (płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa).

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu precyzyjnych pomiarów stacjonarnych, które pozwalają klientom na dokładne określenie składu materiałowego, identyfikację gatunków stali oraz potwierdzenie jakości surowców i wyrobów.

Spektrometria OES

OES (optyczna spektrometria emisyjna) to zaawansowana technika badawcza, która pozwala na precyzyjną analizę składu chemicznego stali. Wzbudzenie atomów następuje w iskrze. Do badania konieczny jest fragment litej próbki.

Analiza składu metali FAAS

FAAS (płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa) to kolejna zaawansowana technika stosowana w badaniach składu chemicznego metali. Znajduje zastosowanie, gdy badana próbka jest w postaci proszku lub wiórkow. Wówczas próbkę przeprowadza się w roztwór za pomocą kwasów mineralnych i wykonuje analizę.

Wróć