Sprawdzanie kluczy dynamometrycznych

Klucz

 

W precyzyjnych pracach montażowych i serwisowych klucze dynamometryczne odgrywają niezwykle istotną rolę. Zapewniają one kontrolę nad dokładnym momentem obrotowym, co przekłada się na bezpieczeństwo i niezawodność połączeń śrubowych. Nasza oferta obejmuje usługę sprawdzania kluczy dynamometrycznych, co zagwarantuje Państwu pewność, że narzędzia te działają zgodnie z obowiązującymi normami i są w pełni sprawne.

 

Jak przebiega proces sprawdzania kluczy dynamometrycznych?

Nasz proces sprawdzania kluczy dynamometrycznych obejmuje kilka etapów:

  • Weryfikacja stanu technicznego – przeprowadzamy wstępny przegląd klucza dynamometrycznego, sprawdzając jego stan techniczny i ewentualne uszkodzenia.

  • Sprawdzenie – następnie przystępujemy do weryfikacji klucza przy danym momencie obrotowym, dokonując porównania z wartościami nominalnymi z normy.

  • Kalibracja – jeżeli w sprawdzeniu uzyskany zostanie wynik negatywny, weryfikujemy możliwość przeprowadzenia ewentualnej kalibracji.

  • Sprawozdanie z badań – po zakończeniu kontroli sporządzamy raport potwierdzający poprawność działania klucza wraz z wynikami pomiarów.

Wróć