Klasyczne badania nieniszczące ultradźwiękowe

badania nieniszczące ultradźwiękowe

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług klasycznych badań nieniszczących ultradźwiękowych. Oferujemy precyzyjne i niezawodne rozwiązania w diagnostyce przemysłowej, które pozwalają na wykrywanie defektów, wad oraz ocenę jakości materiałów. 

Dzięki ultradźwiękom możemy precyzyjnie analizować różne materiały i konstrukcje, w tym spawy, rury, blachy, odlewy czy elementy stalowe. Badania te są wykonywane zgodnie z normami PN-EN ISO 5817, co zapewnia najwyższą jakość i rzetelność wyników.

Na czym polegają badania ultradźwiękowe?

Badania ultradźwiękowe to jedna z technik diagnostycznych nieniszczących, które pozwalają na analizę wewnętrznej struktury materiałów bez konieczności ich uszkadzania. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu fali ultradźwiękowej, która jest generowana przez przetwornik i przesyłana przez badany materiał.

Podczas badania, fala ultradźwiękowa przechodzi przez materiał i napotyka na różnorodne defekty, takie jak pęknięcia, wtrącenia czy korozję. W miejscach, gdzie fala napotyka na defekty, część energii zostaje odbita lub rozproszona. Te zmiany w fali ultradźwiękowej są rejestrowane przez drugi przetwornik, który działa jako odbiornik sygnału.

Jakie są rodzaje badań ultradźwiękowych?

Istnieje kilka rodzajów badań ultradźwiękowych, które różnią się od siebie w zastosowaniu, celu oraz technikach diagnostycznych. Oto kilka najważniejszych rodzajów:

Wróć