Badania hałasu maszyn i urządzeń

osoba w okularach

Na czym polega badanie hałasu maszyn i urządzeń?

Wyznaczanie mocy akustycznej źródła dźwięku wykonujemy w oparciu o normę PN-EN ISO 3746. Całkowitą moc fali akustycznej emitowanej przez źródło można wyznaczyć otaczając źródło dźwięku zamkniętą powierzchnią i sumując strumień mocy akustycznej przez tę powierzchnię. Moc akustyczna źródła emitującego dźwięk do środowiska - to jego unikalna charakterystyczna własność, która nie jest zależna od otaczającego środowiska.

Wyznaczenia mocy akustycznej może służyć do porównania parametrów akustycznych urządzeń różnych producentów.

Wróć