Fundusze EU

Dotacje na inwestycje

Centrum Badawczo – Rozwojowe PALAB Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn.

Nowe metody komunikacji i realizacji usług dzięki wdrożeniu systemu B2B do współpracy z partnerami firmy Centrum Badawczo – Rozwojowe PALAB Sp. z o.o.

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

W wyniku przedmiotowego projektu w firmie Beneficjenta zostanie wdrożony system B2B, który zautomatyzuje procesy biznesowe pomiędzy firmą Centrum Badawczo – Rozwojowe PALAB Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi. Połączenie autorskich rozwiązań informatycznych i zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwi stworzenie rozwiązania B2B, które zautomatyzuje procesy przepływu informacji, obiegu dokumentów.Projekt realizowany jest w okresie 01/01/2014 – 30/11/2015.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Joanny Szczeszek pod numerem tel. 604 134 401

flaga Unii Europiejskiej

Fundusze