Badania ultradźwiękowe

badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe pomagają wykryć niejednorodności badanego materiału. Dzięki wykorzystaniu metody badań UT możliwe jest wykrywanie wad w całej objętości badanego materiału. Dzięki tej technice można wykryć wady płaskie, np. rozwarstwienie materiału lub pęknięcia. Badanie ultradźwiękowe wykonuje się z wykorzystaniem fal o odpowiedniej długości. Badania UT są często prowadzone zamiennie z badaniami radiograficznymi. Badania nieniszczące ultradźwiękowe mają szerokie zastosowanie na etapie produkcji i eksploatacji złączy spawanych, odlewów, stopów aluminium i innych materiałów. Badania nieniszczące UT są stosowane najczęściej przy badaniu obiektów wykonanych ze stali, aluminium i ich stopów.

Badania UT

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z badaniami ultradźwiękowymi. Wykonujemy między innymi ręczne klasyczne badania UT oraz półautomatyczne badania UT techniką TOFD i PHASED ARRAY. Nasi specjaliści doradzą i podpowiedzą Państwu, jakie badanie najlepiej wykonać.

Badania ultradźwiękowe charakteryzują się niezwykłą dokładnością, szybkością oraz pozwalają na otrzymanie wyników od razu po kontroli. Badania tego typu wykorzystuje się między innymi w przemyśle energetycznym, metalurgicznym, kolejowym i lotniczym. Dzięki tej metodzie możliwe jest badanie grubych i długich elementów oraz precyzyjne wykrycie wad wewnętrznych lub zewnętrznych.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Kalibracja urządzenia ultradźwiękowego

badanie dźwiękoweKalibracja urządzenia ultradźwiękowego jest istotnym krokiem w procesie badania metodą ultradźwiękową. Ma ona na celu dostosowanie urządzenia do konkretnego materiału i warunków pomiarowych, aby uzyskać dokładne wyniki pomiarów. Oto ogólny opis procesu kalibracji urządzenia ultradźwiękowego:

  • Wybór próbki referencyjnej – na początek wybiera się próbkę materiału o znanej grubości, która będzie służyć jako standard referencyjny do kalibracji. Próbka ta powinna mieć homogeniczną strukturę i być reprezentatywna dla materiału, który będzie poddany badaniu.

  • Pomiar prędkości fali ultradźwiękowej – następnie mierzy się prędkość rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w wybranej próbce referencyjnej. Wartość ta może być różna dla różnych materiałów, dlatego jest istotna do dokładnej kalibracji.

  • Ustawienie czasu odbicia – operator urządzenia ultradźwiękowego musi skonfigurować czas między wysłaniem fali ultradźwiękowej a odbiciem od tylnej strony próbki referencyjnej. Ten czas jest mierzony i określa się go jako czas dwukrotnego przejścia fali przez próbkę.

  • Wzór kalibracyjny – na podstawie zmierzonych wartości prędkości fali i czasu odbicia tworzony jest wzór kalibracyjny, który będzie wykorzystywany do przeliczania czasu odbicia na grubość materiału podczas rzeczywistych pomiarów.

  • Weryfikacja wyników – regularnie warto weryfikować wyniki kalibracji, porównując pomierzone grubości z rzeczywistymi wartościami. W razie potrzeby można dostosować ustawienia urządzenia.

Wróć


badanie ultradźwiękowe klasyczne

Badania ultradźwiękowe klasyczne

badanie ultradźwiękowe technikami TOFD

Badania ultradźwiękowe techniką TOFD

Badanie ultradzwiekowe

Badania ultradźwiękowe techniką Phased Array