Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

badania magnetyczne

Badania magnetyczno - proszkowe przeprowadzane są wyłącznie na materiałach ferromagnetycznych. Tego typu techniki wykorzystuje się najczęściej w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i wielu innych.

Badania magnetyczno-proszkowe pozwalają na szybkie i dokładne wykrywanie niezgodności materiałów, takich jak pęknięcia, podtopienia, naderwania, zakucia, przyklejenia.

Badania tego typu są niezwykle skuteczne i pozwalają na precyzyjne wykrywanie wszelkich niezgodności powierzchniowych oraz tych znajdujących się bezpośrednio pod powierzchnią badanego materiału.

Technika magnetyczno-proszkowa polega na wzbudzeniu pola magnetycznego i ocenie zmian w układzie specjalnego proszku. Metoda pozwala na znalezienie wad materiałowych do 2 mm pod powierzchnią.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Jak działa badanie magnetyczno-proszkowe?

badanie magnetyczne

Badanie magnetyczno-proszkowe (MT)
to metoda kontroli nieniszczącej. 

Polega na naniesieniu proszku magnetycznego na powierzchnię badanego materiału ferromagnetycznego, który wcześniej był poddany magnesowaniu. Proszek zbiera się w miejscach defektów materiałowych, tworząc widoczne wzory. Operator analizuje te wzory, identyfikując pęknięcia, wtrącenia czy inne nierówności.

Jakie materiały nadają się do badania magnetyczno-proszkowego?

Badanie magnetyczno-proszkowe jest skuteczne w badaniu materiałów ferromagnetycznych, czyli takich, które reagują na pole magnetyczne. Do materiałów, które nadają się do badania magnetyczno-proszkowego, należą:

  • Stal – stal jest jednym z najczęściej badanych materiałów przy użyciu metody MT. Różne rodzaje stali, zarówno niskowęglowe, jak i stopowe, mogą być poddawane tej technice w celu wykrycia powierzchniowych defektów.

  • Żeliwo – zarówno żeliwo sferoidalne (stalowo-żeliwne), jak i szare (grafitowe) mogą być badane przy użyciu badania magnetyczno-proszkowego.

     

Wróć