Badania kwalifikowania technologii spawania

kwalifikowanie technologii spawania

Badania próbne technologii spawania przeprowadzane są zgodnie z normami PN-EN ISO 15614.

W Polsce instytucjami uprawnionymi do uznawania technologii spawania i nadawania certyfikatów firmom są między innymi Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalnictwa oraz TÜV. Z uwagi na posiadane certyfikaty wyniki naszych badań są uznawane przez wszystkie najważniejsze jednostki certyfikujące w Polsce i na świecie.

Kwalifikowanie technologii spawania w Polsce odbywa się zgodnie z następującymi normami:

  • PN-EN ISO 15614-1: - Spawanie stali
  • PN-EN ISO 15614-2: - Spawanie aluminium i stopów aluminium
  • PN-EN ISO 15614-3: - Spawanie żeliw niestopowych i niskostopowych
  • PN-EN ISO 15614-4: - Spawanie odlewów aluminiowych
  • PN-EN ISO 15614-5: - Spawanie tytanu i stopów tytanu, cyrkonu i stopów cyrkonu
  • PN-EN ISO 15614-6: - Spawanie miedzi
  • PN-EN ISO 15614-7: - Napawanie
  • PN-EN ISO 15614-8: - Spawanie rur z płytami sitowymi
  • PN-EN ISO 15614-11: - Spawanie laserowe
  • PN-EN ISO 15614-12, -13: - Zgrzewanie

Złącza próbne do uznawania technologii spawania są poddawane badaniom nieniszczącym i niszczącym w rozszerzonym zakresie w celu sprawdzenia, czy założone parametry spawania pozwalają na wykonanie złącza spełniającego wymagania normatywne.

Wróć