Sprawdzanie przyrządów pomiarowych

LinijkaUrządzenia i przyrządy pomiarowe są przydatne tylko wówczas, gdy wskazywane przez nie wyniki są wiarygodne. Dlatego wszystkie pomiary i adjustację wykonujemy z największą precyzją oraz z procedurami systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 na którą otrzymaliśmy Certyfikat systemu jakości Firmy DNV i w odniesieniu do polskich oraz międzynarodowych norm, instrukcji Głównego Urzędu Miar i instrukcji własnych. Dlatego tak ważne jest okresowe i profesjonalne sprawdzanie przyrządów pomiarowych.

Takich jak:

  • płytek wzorcowych,

  • suwmiarek,

  • mikrometrów,

  • kątowników,

  • kątomierzy,

  • sprawdzianów i innych przyrządów mierniczych,

  • detali oraz pomiary chropowatości.

Sprawdzanie przyrządów pomiarowych niesie za sobą wykrywanie różnych usterek. Dlatego wykonujemy też drobne naprawy przyrządów.

Co to są wzorce pomiarowe i dlaczego są tak istotne?

Przyrząd pomiarowyWzorce pomiarowe to przyrządy o znanej i bardzo wysokiej dokładności, służące do porównywania z wynikami pomiarów innych przyrządów. Są kluczowe dla procesu kalibracji. Umożliwiają określenie błędów i dostosowanie dokładności innych przyrządów. Dzięki wzorcom pomiarowym możemy mieć pewność, że nasze przyrządy dostarczają rzetelnych i precyzyjnych wyników, co jest niezbędne w naukach, przemyśle i innych dziedzinach, gdzie dokładność pomiarów ma ogromne znaczenie.

Wróć