Badania mikrostruktury

badanie mikrostruktury

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych badań mikrostruktury, które dostarczają szczegółowej i istotnej wiedzy na temat wewnętrznej budowy różnorodnych materiałów. To kluczowy element w diagnostyce, ocenie jakości oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Dzięki badaniom mikrostruktury możemy zapewnić naszym klientom poprawę trwałości materiałów oraz efektywność produkcji.

 

 

Na czym polega badanie mikrostruktury?

Badanie mikrostruktury polega na analizie wewnętrznej budowy materiałów na mikroskopowym poziomie. Proces ten obejmuje analizę struktury próbki materiału w skali mikroskopowej, przy uprzednim dokładnym przygotowaniu próbki za pomocą czynności takich jak cięcie, szlifowanie, polerowanie i trawienie. Do wymienionych procesów stosuje się odpowiednio dobrane materiały eksploatacyjne takie jak papiery szlifierskie, środki polerskie i odczynniki chemiczne.

Podstawowym narzędziem w badaniu mikrostruktury jest mikroskop optyczny. Nasza aparatura umożliwia obserwację nawet przy 1000-krotnym powiększeniu, co pozwala na precyzyjną identyfikację poszczególnych składników struktury i wyciągnięcie odpowiednich wniosków z poczynionej obserwacji.

 

Zastosowanie wyników badań mikrostruktury

Wyniki badania mikrostruktury są niezwykle wartościowe i pozwalają na:

  • kontrolę jakości wytwarzanych detali,

  • identyfikację niezgodności spawalniczych,

  • optymalizację procesów produkcyjnych,

  • badanie wpływu obróbki cieplnej.

Wróć