Badania egzaminów lutowaczy

egzamin lutowaczy

Badania próbne lutowaczy przeprowadzane są zgodnie z normą PN-EN ISO 13585.

W Polsce instytucjami uprawnionymi do egzaminowania i nadawania certyfikatów lutowaczom są między innymi Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalnictwa oraz TÜV. Z uwagi na posiadane certyfikaty wyniki naszych badań są uznawane przez wszystkie najważniejsze jednostki certyfikujące w Polsce i na świecie.

Złącza wykonane podczas egzaminu praktycznego są poddawane badaniom nieniszczącym i niszczącym w celu potwierdzenia umiejętności lutowacza.

Przy wyborze metody badawczej należy zawsze brać pod uwagę cały kontekst badań. Zaleca się ocenę korzyści wynikających z zastosowania konkretnej metody w powiązaniu z rezultatami uzyskanymi z innych metod badawczych. Najlepiej jest wybrać metodę lub metody, które są najbardziej odpowiednie do danego celu. Najczęściej stosowanymi metodami są badania wizualne (VT) i makroskopowe, które pozwalają na ocenę zarówno części zewnętrznej, jak i wewnętrznej złącza.

Wróć