Badania nieniszczące (NDT)

Badanie nieniszcząceW naszym laboratorium wykonujemy różnego rodzaju badania nieniszczące, które pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości i wskazanie słabych punktów. Określa się je również jako nieciągłości, czyli miejsca, w których struktura materiału czy złącza jest zaburzona. W przypadku spawu taka nieciągłość stanowi najsłabsze ogniowo i może być przyczyną późniejszego rozszczelnienia instalacji. 

Badania radiograficzne są stosowane najczęściej, gdyż zapewniają dużą dokładność pomiarów, a otrzymane dane są łatwe w interpretacji. Do kontroli jakości złączy spawanych stosuje się też badania ultradźwiękowe, badania magnetyczno-proszkowe, badania penetracyjne oraz badania wizualne.

Ultradźwiękowe pomiary grubości i inne badania materiałów

Badanie nieniszcząceBadania nieniszczące są przeprowadzane metodami, które nie mają wpływu na strukturę czy właściwości fizykochemiczne materiału. Do tej grupy zaliczają się badanie radiograficzne (RT), ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), ultradźwiękowe badania złączy spawanych, odlewów czy odkuwek (UT), a także badania wizualne (VT) z przyrządami lub bez. Ponadto zastosowanie w ocenie stanu powierzchni materiałów i spoin mają też badania magnetyczno-proszkowe (MT).
Ich przeciwieństwem są np. mechaniczne pomiary twardości, podczas których materiał ulega zniszczeniu. W każdej z wymienionych metod wykorzystuje się inny typ narzędzia. Przykładowo badania radiograficzne polegają na wykorzystaniu promieniowania X lub gamma, które przenikając przez obiekt pozostawia na radiogramie „ślad” po niezgodnościach napotkanych na swojej drodze. W badaniach ultradźwiękowych wprowadzamy fale o wysokich częstotliwościach do badanego materiału i obserwujemy na ekranie defektoskopu co dalej z tą falą się dzieje. Badania magnetyczno-proszkowe polegają na obserwacji zmian proszku z opiłkami żelaza pod wpływem wzbudzanego pola elektromagnetycznego. Z uwagi na charakter tego pola, możliwe jest wykrycie wskazań nie tylko na powierzchni badanego elementu, ale również do około 2mm pod powierzchnią badania. W laboratorium badawczym Palab w Łęczycy pod Poznaniem wykonujemy następujące badania nieniszczące i pomiary:

 • badania wizualne (VT),
 • badania penetracyjne (PT),
 • badania magnetyczno-proszkowe (MT),
 • badania ultradźwiękowe (UT),
 • badania radiograficzne (RT),
 • badania makroskopowe połączeń spawanych,
 • ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT),
 • badanie szczelności metodą pęcherzykowo-próżniową (LT),
 • pomiary twardości twardościomierzem przenośnym (HT),
 • badania wykonywane przez mobilne laboratorium radiograficzne,
 • digitalizacja (skanowanie) radiogramów.

Badania penetracyjne w poszukiwaniu wad materiałów

W ocenie zmian takich jak zawalcowania, przyklejenia brzegowe, rozwarstwienia, pęknięcia czy niespawy stosuje się też badania penetracyjne (PT). To kolejne badania NDT stosowane między innymi do oceny spoin w spawalnictwie. Wymagają one zastosowania specjalnego środka barwiącego – penetratu. Ocenę jego rozkładu przeprowadza się w świetle promieni UV lub techniką barwną. Badania penetracyjne są proste do przeprowadzenia, szybkie, tanie i skuteczne. Wymagają jednak bardzo dobrego przygotowania powierzchni. Najczęściej poprzedzają je też badania wizualne.

Badania nieniszczące NDT

Badanie rurBadania nieniszczące NDT najczęściej wykorzystywane są w badaniu złączy spawanych, odlewów i odkuwek. Pozwalają przede wszystkim na wykrycie nieciągłości materiałowych w danym materiale. Dzięki nim można kontrolować produkt i eliminować wszelkie ubytki oraz zapobiegać problemom. Badania nieniszczące NDT można wykonywać na każdym etapie wytwarzania lub eksploatacji. Dzięki badaniom nieniszczącym mają Państwo potwierdzenie jakości produktów oraz pewność, że wszelkie materiały spełniają wszystkie wymogi.
W naszym laboratorium wykonujemy szereg badań nieniszczących dla różnych branż, między innymi dla branży gazowniczej, chemicznej, petrochemicznej czy dla budownictwa. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie i pomogą Państwu dobrać odpowiedni rodzaj badań nieniszczących.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Wróć


badanie wizualne

Badania wizualne (VT)

rozcięty metal

Badania penetracyjne (PT)

badania magnetyczne

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

badanie radiograficzne

Badania radiograficzne (RT)

badania grubości metodą ultradźwiękową

Badania grubości metodą ultradźwiękową (UTT)

badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe (UT)

badanie makroskopowe

Badania makroskopowe

badanie szczelności

Badania szczelności (LT)

badania twardości

Badania twardości UCI (HT)

badanie zawartości ferrytu delta

Badania zawartości ferrytu delta (FN)