Pomiar twardości

pomiar twardości

W naszym Laboratorium wykonujemy pomiary twardości materiałów metalowych i złączy spawanych. Technika ta charakteryzuje się prostotą badania oraz analizy wyników, jest także stosunkowo szybka. Twardość to miara odporności materiału na lokalne odkształcenia trwałe, które powstały na jego powierzchni wskutek działania nacisku wywieranego przez wgłębnik. Do pomiaru twardości stosuje się zróżnicowane metody. Wśród statycznych metod pomiaru twardości można wyróżnić badanie sposobem Vickersa, Rockwella, czy też Brinella, które wykonywane są w Laboratorium PALAB. Ich przeprowadzenie umożliwia m.in. weryfikację przeprowadzonej obróbki cieplnej dla detali wymagających tego procesu, poznanie twardości odlewów, określenie rozkładu twardości w poszczególnych strefach złącza spawanego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Metoda Vickersa

pomiar twardości metalu

Badanie twardości sposobem Vickersa to zaawansowana metoda pomiaru, skuteczna dla różnorodnych aplikacji, od materiałów miękkich do twardych. W tej technice stosuje się diamentowy wgłębnik w kształcie piramidy. W trakcie pomiaru na powierzchnię próbki wywierana jest określona siła, co tworzy charakterystyczny odcisk, którego pomiar determinuje wartość twardości. W Laboratorium PALAB prowadzimy pomiary przy następujących obciążeniach: HV10, HV1, HV0,5, HV0,3, HV0,2.

Metoda Brinella

Badanie twardości sposobem Brinella to starsza, ale nadal ważna metoda oceny twardości materiałów. Wykorzystuje ona kulisty wgłębnik z węglika spiekanego o określonej średnicy, który zostaje przyłożony z daną siłą do powierzchni materiału. Zadaniem badacza jest pomiar średnicy wykonanego odcisku. Twardość Brinella (HB) jest wyrażona jako stosunek siły do jego powierzchni. Ta metoda jest szczególnie popularna w przypadku badania odlewów z żeliwa. W Laboratorium PALAB prowadzimy pomiary w skali HBW 10/3000 oraz HBW 2,5/187,5.

Metoda Rockwella

Badanie twardości sposobem Rockwella to szybka i popularna metoda oceny twardości materiałów, wykorzystująca różne skale w zależności od rodzaju materiału i zakresu twardości, różniące się rodzajem wgłębnika i zastosowaną siłą. Wynik badania jest odczytywany na skali twardościomierza. W Laboratorium PALAB prowadzimy pomiary metodą HRC.

Wróć