Pomiary mobilne

pomiar mobilny

Zapraszamy do skorzystania z naszej profesjonalnej oferty badań składu chemicznego metali przy użyciu zaawansowanych technik i przyrządów, takich jak fluorescencyjny spektrometr rentgenowski (XRF) pozwalający na pozytywną identyfikację materiału (PMI).

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu pomiarów mobilnych, które pozwalają klientom na szybkie  i precyzyjne 
określenie składu chemicznego metali.

W naszym Laboratorium stosujemy dwie metody mobilne XRF oraz OES. Dzięki połączeniu obu metod mamy możliwość zebrania jak najszerszej informacji o materiale.

To sprawia, że nasze badania są niezwykle precyzyjne i pozwalają na błyskawiczną ocenę jakości materiałów, bez konieczności pobierania próbek i transportu do laboratorium.

Mobilne pomiary XRF

Dzięki technologii XRF (fluorescencyjna spektrometria rentgenowska), nasze pomiary mobilne pozwalają na szybkie i nieinwazyjne określenie składu chemicznego metali. Urządzenie XRF wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do analizy próbki, a wyniki są dostępne w czasie rzeczywistym.

Mobilna Spektrometria OES

Dysponujemy również mobilnym spektrometrem OES (Optyczna Spektrometria Emisyjna). Dzięki temu urządzeniu możemy wykonywać badania składu chemicznego w terenie, nie wycinając próbek, a jedynie szlifując ich powierzchnię. Zasada działania tej aparatury opiera się na tych samych zasadach, co naszego spektrometru laboratoryjnego tj. wzbudzenie atomów następuje w iskrze.

Wróć