Centrum Badawczo-Rozwojowe PALAB

Firma Palab powstała w 2008 roku jako odpowiedź na potrzeby weryfikowania jakości materiałów konstrukcyjnych oraz różnych stopów metali wykorzystywanych w procesach produkcji. Obecnie działamy jako akredytowane laboratorium badań nieniszczących w Łęczycy pod Poznaniem. W pierwszej fazie funkcjonowania jako podwykonawcy dla innych podmiotów z branży, prowadziliśmy testy sprawdzające w poszukiwaniu nieciągłości w produkowanych wyrobach. Wraz z rozwojem firmy i pozyskiwaniem nowych klientów - badania nieniszczące uzupełniliśmy o inne rodzaje usług, w tym testy mechaniczne, pomiary i analizy chemiczne. Początkowy okres działalności znacząco wpłynął na tak ważne w tej dziedzinie doświadczenie zawodowe, które zdobywano podczas pracy na różnorodnych obiektach przemysłowych przy badaniu wyrobów zarówno w fazie produkcji, jak i eksploatacji.

widok fabryki z góry

Rok 2010 przyniósł wiele dobrego. Poza zmianą w spółkę prawa handlowego, w IV kwartale pozyskaliśmy środki finansowe z funduszy unijnych, które pozwoliły na zakup najnowszego sprzętu i umożliwiły dalszy rozwój prowadzonych badań.

W marcu 2012 roku po pozytywnej weryfikacji Urzędu Dozoru Technicznego Laboratorium PALAB Szczeszek Spółka Jawna dołączyło do grona laboratoriów uznanych i honorowanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

fabryka

kobieta w kasku ochronnym

prowadzone obserwacje

24 listopada 2014 roku, realizując politykę ciągłego rozwoju oraz chęć zapewnienia naszym klientom kompleksowej i rzetelnej obsługi, Laboratorium PALAB Szczeszek Sp. J. zakupiło 100% udziałów w spółce H.CEGIELSKI - Centrum Badawczo Rozwojowe Sp. z o.o.

4 stycznia 2016 obie spółki połączyły swoje siły pod wspólną nazwą Centrum Badawczo – Rozwojowe PALAB Sp. z o.o. Obecnie, jako akredytowane laboratorium badań nieniszczących i wytrzymałościowych, świadczymy usługi przedsiębiorcom z Poznania i innych rejonów Polski. Poza wykonywaniem badań materiałowych, badamy skład chemiczny metali i wykonujemy pomiary środowiska pracy w zakresie hałasu i oświetlenia.