Badania radiograficzne (RT)

badanie radiograficzne

Badania radiograficzne stosuje się do wykrywania nieciągłości wewnętrznych oraz podpowierzchniowych za pomocą promieniowania X i gamma. Do tej metody wykorzystuje się zdolność przenikania promieniowania rentgenowskiego przez różne materiały. Badanie RT umożliwia wykrycie wad wewnętrznych, takich jak pęknięcia, porowatości, wtrącenia, podtopienia i inne.

Badania RT stosowane są zarówno w procesie produkcji, jak i podczas eksploatacji. Pozwalają na wykrycie wad między innymi w złączach spawanych, odlewach i odkuwkach.

Badania RT

Badania radiograficzne polegają na wykorzystaniu promieniowania X lub gamma, które przenikając przez obiekt pozostawia na radiogramie "ślad" po niezgodnościach napotkanych na swojej drodze. Badanie umożliwia wykrycie wewnętrznych oraz podpowierzchniowych wad badanego materiału. Badania radiograficzne wykorzystują zjawisko pochłaniania promieniowania przez obiekt poddawany badaniu. Badania RT to technika badań nieniszczących, którym podlegają metale, ich stopy oraz niemetale. Zastosowanie badań RT jest niezwykle szerokie. Wykorzystuje się je między innymi w:

  • przemyśle energetycznym, gazowym – dla oceny integralności rurociągów, zbiorników i elementów instalacji;

  • przemyśle spożywczym – do kontroli jakości opakowań, detekcji zanieczyszczeń;

  • przemyśle motoryzacyjnym – dla badania spawów i odlewów;

  • przemyśle stoczniowym – w celu oceny spawów, strukturalnej integralności i jakości konstrukcji;

  • przemyśle chemicznym – dla monitorowania stanu reaktorów i rurociągów w warunkach korozyjnych;

  • przemyśle petrochemicznym i innych – w detekcji korozji, pomiarze grubości ścianek oraz kontroli jakości;

Technika ta pozwala także na określenie kształtu oraz wielkości wszelkich wad.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!

Czym są badania radiograficzne?

badanie radiograficzne

Badania radiograficzne to metoda kontroli nieniszczącej, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie lub gamma do penetracji materiałów w celu wykrycia wewnętrznych defektów, zmian strukturalnych lub nierówności. Podczas tego procesu, promieniowanie przechodzi przez badany materiał i tworzy obraz na detektorze, który przedstawia różnice w pochłanianiu promieniowania przez różne obszary materiału.

Podobnie jak w przypadku promieniowania rentgenowskiego stosowanego w medycynie, w badaniach radiograficznych promieniowanie jest generowane przez specjalne aparaty rentgenowskie lub źródła gamma. Promieniowanie to przenika przez badany materiał, a te obszary, które charakteryzują się mniejszą gęstością lub słabiej pochłaniają promieniowanie (np. defekty, nierówności), wydają się ciemniejsze na uzyskanym obrazie, podczas gdy obszary większej gęstości są jaśniejsze.

Wróć


mobilne laboratorium radiograficzne

Mobilne laboratorium radiograficzne

digitalizacja błon radiograficznych

Digitalizacja błon radiograficznych