Obserwacje przyczyn uszkodzeń elementów metalowych

Widok pod mikroskopem

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty badań mikroskopowych, które są ukierunkowane również na obserwację przyczyn uszkodzeń elementów metalowych. Nasza firma dysponuje doświadczonym zespołem ekspertów w dziedzinie metalografii, który wykorzystuje zaawansowane techniki mikroskopowe do analizy i identyfikacji przyczyn uszkodzeń metali. Dzięki naszym badaniom klienci otrzymują wartościową wiedzę na temat materiałów, wyrobów i procesów, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji w celu poprawy jakości i wydajności produkcji.

Mikrostruktura metali

Badania mikroskopowe umożliwiają dogłębną analizę mikrostruktury metali, co stanowi klucz do zrozumienia przyczyn uszkodzeń. Nasz mikroskop optyczny pozwala na dokładne obserwacje struktury materiałów i identyfikację różnego rodzaju defektów takich jak pęknięcia w detalach na etapie wytwarzania lub eksploatacji, wtrącenia niemetaliczne w wyrobach hutniczych, niezgodności spawalnicze w złączach próbnych, nieodpowiednie składniki struktury odlewów żeliwnych. Niekiedy na podstawie zaobserwowanych uszkodzeń możliwe jest określenie ich potencjalnego źródła, takie jak zmęczenie materiału, korozja, deformacje, nadmierne obciążenia czy nieodpowiednie parametry technologiczne. Ułatwia to naszym Klientom zlokalizowanie problemu i zastosowanie odpowiednich działań korygujących.

Wróć