Badania penetracyjne (PT)

badanie penetracyjne

Badania penetracyjne są jedną z metod badań nieniszczących. Metodę tę wykorzystuje się do kontroli metali oraz materiałów niemetalowych. Dzięki tej metodzie możliwe jest wykrycie wszelkich nieciągłości otwartych na powierzchnie badanego materiału. Badanie penetracyjne przeprowadza się po wykonaniu badań wizualnych oraz usunięciu wszelkich wad z powierzchni.

Badania penetracyjne (PT) umożliwiają wykrycie wielu niezgodności, np. pęknięć, porowatości, podtopień czy innych wad, które widoczne są na powierzchni. Metodę tę wykorzystuje się między innymi przy sprawdzaniu złączy spawanych, odlewów czy odkuwek. Badania wymagają zastosowania specjalnego środka barwiącego – penetratu. Ocenę jego rozkładu przeprowadza się w świetle promieni UV lub techniką barwną.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu!

Metoda penetracyjna

content-badania-penetracyjne-1

W metodzie penetracyjnej na powierzchni badanego materiału nakłada się ciecz penetrującą. Ta ciecz wnika we wszelkie otwory, szczeliny lub pęknięcia w materiale. Następnie usuwa się nadmiar cieczy i nakłada się wywoływacz (zazwyczaj biały proszek lub emulsja), który wchłania penetrującą ciecz. Jeśli istnieje pęknięcie lub inna nieprawidłowość, penetrująca ciecz zostanie wywołana, tworząc wyraźne zarysy. To pozwala na wizualne zlokalizowanie defektów.

Jakie są główne zastosowania badań penetracyjnych w przemyśle?

Oto główne obszary zastosowań badań penetracyjnych w przemyśle:

  • Przemysł lotniczy i kosmiczny – badania penetracyjne są wykorzystywane do wykrywania mikropęknięć i innych defektów w metalowych i kompozytowych elementach konstrukcyjnych samolotów, rakiet, śmigłowców i innych statków powietrznych.

  • Przemysł naftowy i gazowy – badania penetracyjne pomagają w wykrywaniu defektów w rurociągach, zbiornikach, konstrukcjach podwodnych oraz innych elementach infrastruktury wykorzystywanej w wydobyciu i przetwarzaniu surowców energetycznych.

  • Przemysł stoczniowy – w produkcji i naprawie statków badania penetracyjne pomagają w wykrywaniu defektów w stalowych konstrukcjach kadłuba oraz spawach.

  • Przemysł motoryzacyjny – w produkcji samochodów badania penetracyjne są używane do kontroli jakości spawów oraz innych elementów konstrukcyjnych.

  • Przemysł elektroenergetyczny – badania penetracyjne są wykorzystywane w analizie konstrukcji rur i spawów w elektrowniach cieplnych i jądrowych.

  • Przemysł chemiczny – w produkcji i utrzymaniu instalacji chemicznych badania penetracyjne służą do wykrywania potencjalnych miejsc korozji i osłabienia materiałów.

Wróć