Badania hałasu i oświetlenia

Pracownik w kasku ochronnym

 

 

Badania środowiska pracy są niezbędne do uzyskania informacji o warunkach, w jakich pracownicy wykonują swoje zadania. Dzięki temu jest możliwe zastosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej czy rozwiązań technicznych, które pomogą spełnić wymogi stawiane przez przepisy BHP. 

Pomiary środowiska pracy jako ograniczanie czynników ryzyka

Środowisko pracy jest specyficzne i odmienne w każdym zakładzie. Na jego charakter wpływają forma realizowanej produkcji oraz niezbędne do tego warunki. Prace takie jak obróbka skrawaniem, galwanizowanie, malowanie proszkowe, produkcja środków chemicznych czy odlewanie elementów z tworzyw lub metali wiążą się z powstawaniem zawiesin czy pyłów, a także z innymi zagrożeniami. Stanowią ryzyko nie tylko dla człowieka, ale też mogą przyczyniać się do wybuchu czy pożaru. Można je ograniczyć, zlecając naszemu laboratorium wykonanie odpowiednich pomiarów i analiz chemicznych.

Hałasem ogólnie określa się dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy hałas to każdy dźwięk, który może doprowadzić do utraty słuchu, albo być szkodliwy dla innego elementu zdrowia. Reakcja na hałas w dużym stopniu zdeterminowana jest nastawieniem psychicznym. Na ochronę przed hałasem organizm zużywa ogromne ilości energii. Do hałasu nie można się przyzwyczaić i jeśli nawet nie odbieramy go świadomie, to zawsze przeżywamy go najgłębiej. Przyczyną hałasu mogą być dźwięki zarówno intensywne, jak również wszelkiego rodzaju niepożądane dźwięki wpływające na tło akustyczne, uciążliwe z powodu długotrwałości, jak na przykład stały odgłos pracujących maszyn lub muzyki.

Hałas może być szkodliwy dla zdrowia człowieka, ponieważ jego zbyt duże natężenie może prowadzić do uszkodzenia ośrodka słuchu. Mniejsze wartości natężenia hałasu, lecz występujące długotrwale lub posiadające niekorzystne widmo akustyczne (zbyt wysokie, lub za niskie), a także drażniące w inny sposób (np. jednostajne, długotrwałe, przenikliwe, rozpraszające) mogą źle wpływać na psychikę. Im uciążliwość dźwięku jest większa i dłuższa, tym poważniejsze są konsekwencje: od zdenerwowania, poprzez agresywność, po depresje i zaburzenia psychiczne. Nadmierny poziom dźwięku może prowadzić do utraty słuchu i przyczynić się do wypadku podczas pracy. Ciągłe narażenie na hałas o natężeniu 70-85 dB zagraża zdrowiu i życiu człowieka, choć jego skutki ujawniają się powoli.

Prawidłowe oświetlenie biurowe to podstawa zarówno lepszego samopoczucia pracowników, jak i ich większej wydajności. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego oświetlenia stanowisk pracy w biurze, gdyż jest ono podstawą wygody widzenia, wydolności wzrokowej i bezpieczeństwa. Zbyt niska wartość natężenia oświetlenia uszkadza wzrok, co może wpływać na wypadki przy pracy oraz znaczne obniżenie jakości wykonywanych zadań.
Zbyt intensywne światło może powodować złe samopoczucie, zawroty, bóle głowy i rozdrażnienie.

Wróć


środowisko ogólne

Środowisko pracy

środowisko ogólne

Środowisko ogólne

maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia