Badania mechaniczne

Badanie mechaniczneW Laboratorium PALAB specjalizujemy się w wykonywaniu badań mechanicznych złączy spawanych oraz metali i ich stopów. Uzyskane na drodze tych badań wyniki ułatwiają właściwy dobór parametrów spawania oraz umożliwiają zastosowanie zbadanych elementów w granicach dopuszczalnych obciążeń. Realizujemy badania mające na celu zakwalifikowanie technologii spawania, uprawnienie spawaczy, recertyfikację wyrobów hutniczych – blach, prętów, kształtowników, profili i rur. Dysponujemy kompleksowym parkiem maszynowym, co gwarantuje nam samowystarczalność w zakresie przygotowania próbek do badań.

Metody badań mechanicznych

Badania mechaniczne są niezwykle istotne w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, nauka, inżynieria, medycyna, budownictwo i wiele innych. Metody badań, które stosujemy w Laboratorium PALAB, to:

  • Próba rozciągania — określenie wytrzymałości materiału na działanie sił rozciągających. Umożliwia poznanie charakterystyki wytrzymałościowej badanego stopu lub złącza oraz przedstawienie jej za pomocą wykresu.

  • Próba udarności – określenie odporności materiału na obciążenia dynamiczne w danej temperaturze. Jest to newralgiczny parametr dla elementów, które mogą być narażone na uderzenia.

  • Próba zginania – określenie podatności metali na uleganie odkształceniu plastycznemu pod wpływem ich gięcia. Umożliwia odkrycie potencjalnych niezgodności w złączu spawanym.

  • Próba łamania – ocena przełomu złącza pod kątem niezgodności spawalniczych takich jak pęknięcia, porowatość i pęcherze, wtrącenia, przyklejenie, brak przetopu.

  • Pomiary twardości – określenie odporności na odkształcenie powstałe wskutek punktowego działania nacisku wywieranego przez wgłębnik. Pomiary twardości pomagają w ocenie trwałości materiału.

  • Pomiary mikrotwardości – precyzyjne badanie twardości powierzchni, cienkich powłok oraz warstw wierzchnich przy użyciu niewielkiego obciążenia.

Wróć


próba rozciągania

Próba rozciągania

próba udarności

Próba udarności

próba zginania

Próba zginania

próba łamania

Próba łamania

pomiar twardości

Pomiar twardości

pomiar mikrotwardości

Pomiar mikrotwardości