Pomiary zanieczyszczeń nowoczesnym sprzętem - PALAB

Konstrukcje metalowe, instalacje, rurociągi i inne elementy przemysłowe czy budowlane są często eksploatowane w ekstremalnych warunkach. Od trwałości spawu czy jednolitej struktury materiału zależy nie tylko ich wytrzymałość, ale również bezpieczeństwo – zarówno pojedynczego pracownika, jak i środowiska. Nawet niewielki wyciek z rurociągu może prowadzić do skażenia, a drobna rysa w materiale – do katastrofy budowlanej. Sposobem na weryfikację jakości konstrukcji jest badanie NDT. Przeprowadzane odpowiednio dobranymi metodami (promieniowanie rentgenowskie, ultradźwięki), pozwala na wykrycie nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych i podpowierzchniowych w strukturze materiałów czy sprawdzenie szczelności połączeń.

Badanie NDT (ang. Non-Destructive Testing) charakteryzuje się tym, że podczas jego przeprowadzania struktura materiału oraz jego właściwości fizyczne pozostają bez zmian. Jego przeciwieństwem są badania niszczące, podczas których stosuje się nacisk, rozciąganie czy próby łamania i kruszenia. Tego typu testy zmieniają parametry próbki, a nawet prowadzą do jej nieodwracalnego zniszczenia.

 

 

Badania materiałów i konstrukcji w naszym laboratorium

Laboratorium Badawcze Palab specjalizuje się w kilku kategoriach usług. Przeprowadzamy badania materiałów – w tym badanie NDT realizowane różnymi metodami, a także badania mechaniczne i metalograficzne – najczęściej niszczące. Obok sprawdzania struktur materiałów, poszukiwania nieciągłości i sprawdzania szczelności połączeń wykonujemy też profesjonalne pomiary metrologiczne, których celem jest weryfikowanie poprawności działania przyrządów pomiarowych.

Uzupełnieniem powyższej oferty jest szereg propozycji badań chemicznych i środowiska pracy. Wykonujemy pomiary zanieczyszczenia powietrza, zapylenia, składu ścieków i wód, lepkości paliw i olejów oraz wiele innych. Każde badanie NDT, RT, UT, mechaniczne czy pomiarowe jest wykonywane przy pomocy nowoczesnych urządzeń i wielokrotnie sprawdzonych metod. Gwarancję wysokiej jakości pomiarów stanowi też wykwalifikowany zespół naszych laborantów. Zachęcamy do współpracy przedsiębiorców, konstruktorów, inwestorów, producentów maszyn, twórców prototypów oraz inne osoby, dla których wysoka jakość materiałów i niezawodność konstrukcji ma znaczenie.

 

 

Kompetencje

Wszystkie

Fundusze EU

fundusze3 2 2
Szczegóły
udt podpis CMYK kopia PCA kopia ilac mra TDT home Palab logo 2016 kopia