Badania technologii spawania, lutowania, cięcia termicznego

Badania próbne technologii cięcia termicznego przeprowadzane są zgodnie z Załącznikiem D normy
PN-EN 1090-2.

Próbki do uznawania technologii cięcia termicznego, przygotowane w charakterystycznym kształcie litery “P”, są poddawane ocenie parametrów pomiarowych takich jak chropowatość, tolerancja prostopadłości i ocenie wizualnej, a następnie badaniom niszczącym w postaci pomiarów twardości ciętej krawędzi. Badania mają na celu sprawdzenie, czy założone parametry cięcia pozwalają na spełnienie wymagań normatywnych.

Wróć

lupa nad zespawanym miejscem


badanie egzaminów spawaczy

Badania egzaminów spawaczy

badanie egzaminów lutowaczy

Badania egzaminów lutowaczy

pomiar grubości powłok, warstw powierzchniowych

Badania kwalifikowania technologii spawania

badania kwalifikowania technologii cięcia termicznego

Badania kwalifikowania technologii cięcia termicznego