Próba udarności

próba udarności

Świadczymy usługi związane z wykonywaniem prób udarności. Jest to istotne narzędzie w analizie zachowania materiałów w sytuacjach ekstremalnych, w których dochodzi do nagłego uderzenia. Podczas próby udarności próbka materiału zostaje złamana poprzez uderzenie młotem Charpy’ego, podczas którego zachodzi pomiar energii pochłoniętej przez próbkę. Dodatkowo, niekiedy zostaje wcześniej schłodzona do odpowiedniej temperatury.

W Laboratorium PALAB wykonujemy próby udarności sposobem Charpy’ego w temperaturze pokojowej oraz obniżonej do -60°C przy energii nominalnej 450 J.

Badanie udarności 

Badanie udarności pozwala na ocenę zdolności materiału do pochłaniania energii w sytuacjach awaryjnych. W związku z tym jest niezwykle istotna w branżach, gdzie zachowanie materiałów w ekstremalnych warunkach jest kluczowe dla bezpieczeństwa ludzi i urządzeń. Badanie to jest szczególnie ważne w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, naftowym, energetycznym oraz wszędzie tam, gdzie występują obciążenia dynamiczne. Pozwala to uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw, a także zapewnić jakość i trwałość produktów.

Próba udarności złączy spawanych

Praca łamania to newralgiczny parametr również dla złączy spawanych. Ta właściwość potrafi znacznie różnić się w porównaniu z materiałem rodzimym ze względu na wprowadzone ciepło. W Laboratorium PALAB wykonujemy próby udarności sposobem Charpy’ego dla złączy spawanych pod kwalifikowanie technologii spawania, czy też płyt próbnych pod zbiorniki ciśnieniowe.

Wróć