Badania twardości UCI

badanie twardości

Nasza firma specjalizuje się w badaniach twardości UCI (Ultrasonic Contact Impedance). To zaawansowana technika nieniszcząca, która umożliwia precyzyjny pomiar twardości materiałów w sposób nieinwazyjny. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu fali ultradźwiękowej do określenia twardości powierzchni badanego materiału. Jest szczególnie przydatna w przypadku elementów o złożonych kształtach, gdzie trudno zastosować tradycyjne metody badania twardości lub gdy badany element nie może ulec zniszczeniu.

Na czym polega badanie twardości UCI?

Proces badania twardości UCI inicjuje się od właściwego przygotowania powierzchni materiału. Następnie specjalistyczna głowica z czujnikiem ultradźwiękowym jest delikatnie dociskana do testowanej powierzchni, zapewniając kontakt. Metoda pomiaru polega na porównaniu częstotliwości oscylacji wgłębnika sondy pomiarowej kiedy jest on w powietrzu z częstotliwością w momencie wcisku w materiał pod zadanym obciążeniem. To przesunięcie częstotliwości jest proporcjonalne do powierzchni kontaktu.

System pomiarowy analizuje te zmiany impedancji, co pozwala na określenie twardości powierzchni. Wynik pomiaru jest następnie prezentowany na ekranie urządzenia, umożliwiając operatorowi błyskawiczne uzyskanie dokładnych informacji na temat twardości badanego materiału.

Metoda UCI znalazła zastosowanie w wielu branżach, takich jak przemysł lotniczy, produkcja narzędzi, elektronika czy metalurgia. To badanie pozwala na skuteczną kontrolę jakości produktów oraz wykrywanie wad powierzchniowych bez uszkadzania materiału.

Wróć