Badania wizualne (VT)

Badania wizualne

Badania wizualne wykonuje się poprzez dokładną obserwację powierzchni oraz wykonanie wstępnych pomiarów. Dzięki tej metodzie można wykryć wszelkie nieprawidłowości, np. podtopienia, wklęśnięcia, ubytki korozyjne czy porowatości. Dzięki wykonaniu tego badania można sprawdzić, czy dane złącza zostały wykonane zgodnie z projektem i czy spełniają wszelkie wymogi jakości.

Badania wizualne dzielą się na:

  • badania wizualne pośrednie,

  • badania wizualne bezpośrednie.

Do badań prowadzonych w sposób bezpośredni używa się oka nieuzbrojonego, do badań pośrednich wykorzystywane są takie elementy, jak np. endoskop czy zestaw lusterek.

Badania wizualne VT

badanie wizualne

Badania wizualne VT stosowane są do monitorowania niemal wszystkich wytwarzanych wyrobów. Kontroli podlegają między innymi odlewy, blachy, odkuwki czy złącza spawane. Podczas tego badania sprawdza się np. poprawność komponentów przygotowanych do spawania oraz sprawdzenie prawidłowości ich montażu. Badania wizualne VT są stosunkowo tanie, niezwykle skuteczne i szybkie. Badanie tego typu może zostać przeprowadzone już na etapie produkcji.

Badania wizualne wykonuje się na samym początku, przed np. wykonaniem badań ultradźwiękowych, penetracyjnych

lub radiograficznych.

Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem badań wizualnych VT, zapraszamy do kontaktu!

Na czym polegają badania wizualne?

W ramach badań wizualnych inspektor skupia się na dokładnym oglądaniu powierzchni obiektu, identyfikując wszelkie potencjalne defekty czy inne widoczne nieprawidłowości. Rozpoznawanie charakterystycznych oznak uszkodzeń, zmiany koloru, deformacji czy śladów korozji jest kluczowym aspektem tej metody. 

Dodatkowo badane obiekty są porównywane z ustalonymi standardami jakościowymi, aby ustalić, czy spełniają określone wymagania. Wyniki badań wizualnych mogą być dokumentowane poprzez fotografie, notatki lub raporty, co ułatwia dalszą analizę i podejmowanie decyzji. W kontekście integralności strukturalnej badania wizualne pozwalają na ocenę stanu spawów, połączeń czy montażu. 

Różnica między badaniami wizualnymi pośrednimi a bezpośrednimi?

Różnica między badaniami wizualnymi pośrednimi a bezpośrednimi dotyczy głównie sposobu, w jaki inspektor lub operator ma dostęp do obszaru, który ma być zbadany. Oto wyjaśnienie obu pojęć:

  • Badania wizualne bezpośrednie – to rodzaj badań, podczas których inspektor lub operator ma bezpośredni kontakt z badanym obszarem czy obiektem. Mogą one obejmować oglądanie powierzchni, dotykanie, mierzenie ręczne, a nawet wykorzystywanie narzędzi w celu dokładniejszej inspekcji. Przykładowo, inspektor może ręcznie oceniać jakość spoiny, sprawdzając jej gładkość, kształt czy brak defektów.

  • Badania wizualne pośrednie – w tym przypadku inspektor lub operator nie ma bezpośredniego dostępu do obszaru badanego. Mogą korzystać z narzędzi, takich jak lustra odbiciowe, kamery wizyjne, endoskopy lub innych urządzeń, aby obejrzeć obszary trudno dostępne. Na przykład, wewnętrzne części rurociągów lub urządzeń mogą być badane za pomocą endoskopu, który jest wprowadzany do wnętrza.

Wróć