Oferta

Go to page: Gate
Go to page: Badania nieniszczące
Go to page: Badania nieniszczące Ultradźwiękowe
Go to page: Badania magnetyczno-proszkowe
Go to page: Badania radiograficzne
Go to page: Badania wizualne
lupa2
Badania penetracyjne

Badania penetracyjne są jedną z technik badań nieniszczących. Metodę tę wykorzystuje się do kontroli metali oraz materiałów niemetalowych. Dzięki tej technice możliwe jest wykrycie wszelkich nieciągłości materiałowych na powierzchni. Badanie tego typu przeprowadza się po wykonaniu badań wizualnych[https://palab.pl/pl/badania-nieniszczace/wizualne] oraz usunięciu wszelkich wad z powierzchni.

Badania penetracyjne (PT) umożliwiają wykrycie wielu niezgodności, np. pęknięć, porowatości, podtopień czy innych wad, które widoczne są na powierzchni. Metodę tę wykorzystuje się między innymi przy sprawdzaniu złączy spawanych, odlewów czy odkuwek. Badania wymagają zastosowania specjalnego środka barwiącego – penetratu. Ocenę jego rozkładu przeprowadza się w świetle promieni UV lub techniką barwną. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu!

Go to page: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Go to page: Badania mechaniczne i metalograficzne
Go to page: Badania chemiczne i środowiska pracy