Oferta

Go to page: Gate
Go to page: Badania nieniszczące
lupa2
Badania nieniszczące Ultradźwiękowe

Zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji czy instalacji przemysłowych wymaga perfekcyjnego sprawdzenia ich struktury oraz jakości połączeń. W tym celu przeprowadza się tzw. badania nieniszczące, które pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości i wskazanie słabych punktów. Określa się je również jako nieciągłości, czyli miejsca, w których struktura materiału czy złącza jest zaburzona. W przypadku spawu taka nieciągłość stanowi najsłabsze ogniowo i może być przyczyną późniejszego rozszczelnienia instalacji. Badania radiograficzne są stosowane najczęściej, gdyż zapewniają dużą dokładność pomiarów, a otrzymane dane są łatwe w interpretacji. Do kontroli spójności spawów stosuje się też badania ultradźwiękowe, badania magnetyczno-proszkowe, badania penetracyjne oraz kilka innych metod.

 

Ultradźwiękowe pomiary grubości i inne badania materiałów

Badania nieniszczące są przeprowadzane metodami, które nie mają wpływu na strukturę czy właściwości fizykochemiczne materiału. Do tej grupy zaliczają się badanie radiograficzne (RT), ultradźwiękowe pomiary grubości i spójności (UT), a także badania wizualne z przyrządem i bez. Ponadto zastosowanie w ocenie struktur materiałów i spoin mają też badania magnetyczno-proszkowe (MT). Ich przeciwieństwem są np. mechaniczne pomiary twardości, podczas których materiał ulega zniszczeniu.

W każdej z wymienionych metod wykorzystuje się inny typ narzędzia. Przykładowo badania radiograficzne polegają na wprowadzeniu do wnętrza obiektu promieniowania X lub gamma, a badanie ultradźwiękowe wykonuje się z wykorzystaniem fal o odpowiedniej długości. W obu przypadkach fale inaczej odbijają się od nieciągłości, a inaczej od miejsc o zwartej strukturze. Natomiast badania magnetyczno-proszkowe polegają na wzbudzeniu pola magnetycznego i ocenie zmian w układzie specjalnego proszku. Metoda pozwala na znalezienie pęknięć, porowatości, zakuć i innych wad materiałowych do 2 mm pod powierzchnią.

 

Badania penetracyjne w poszukiwaniu wad materiałów

W ocenie zmian takich jak zawalcowania, przyklejenia brzegowe, rozwarstwienia, pęknięcia czy niespawy stosuje się też badania penetracyjne (PT). To kolejne badania NDT stosowane między innymi do oceny spoin w spawalnictwie. Wymagają one zastosowania specjalnego środka barwiącego – penetratu. Ocenę jego rozkładu przeprowadza się w świetle promieni UV lub techniką barwną. Badania penetracyjne są proste do przeprowadzenia, szybkie, tanie i skuteczne. Wymagają jednak bardzo dobrego przygotowania powierzchni. Najczęściej poprzedzają je też badania wizualne.

 

Oferta badań i pomiarów wykonywanych w Palab

W laboratorium badawczym Palab w Łęczycy pod Poznaniem wykonujemy następujące badania nieniszczące i pomiary:

 

 • badania wizualne,
 • badania penetracyjne,
 • badania magnetyczno-proszkowe,
 • badania ultradźwiękowe (UT),
 • badania radiograficzne (RT),
 • badania makrograficzne połączeń spawanych,
 • ultradźwiękowe pomiary grubości,
 • badanie szczelności metodą pęcherzykowo-próżniową,
 • pomiary twardości twardościomierzem przenośnym,
 • badania wykonywane przez mobilne laboratorium radiograficzne,
 • digitalizacja (skanowanie) radiogramów.
Go to page: Badania magnetyczno-proszkowe
Go to page: Badania radiograficzne
Go to page: Badania wizualne
Go to page: Badania penetracyjne
Go to page: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Go to page: Badania mechaniczne i metalograficzne
Go to page: Badania chemiczne i środowiska pracy