Przejdź do strony: Gate
lupa2

Badania nieniszczące

Zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji czy instalacji przemysłowych wymaga perfekcyjnego sprawdzenia ich struktury oraz jakości połączeń. W tym celu przeprowadza się tzw. badania nieniszczące, które pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości i wskazanie słabych punktów. Określa się je również jako nieciągłości, czyli miejsca, w których struktura materiału czy złącza jest zaburzona. W przypadku spawu taka nieciągłość stanowi najsłabsze ogniowo i może być przyczyną późniejszego rozszczelnienia instalacji. Badania nieniszczące – w przeciwieństwie do alternatywnych badań niszczących – są przeprowadzane metodami, które nie mają wpływu na strukturę czy właściwości fizykochemiczne materiału. Do tej grupy zaliczają się badanie RT (radiograficzne), badanie UT (za pomocą fal ultradźwiękowych), a także badania wizualne z przyrządem i bez. W każdej z tych metod wykorzystuje się inny typ narzędzia. Przykładowo badanie RT polega na wprowadzeniu do wnętrza obiektu promieniowania X lub gamma, a badanie UT wykonuje się z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych. W obu przypadkach fale inaczej odbijają się od nieciągłości, a inaczej i miejsc o zwartej strukturze.

Oferta badań i pomiarów wykonywanych w Palab

W laboratorium badawczym Palab wykonujemy następujące badania nieniszczące i pomiary:

 • badania wizualne,
 • badania penetracyjne,
 • badania magnetyczno-proszkowe,
 • badania ultradźwiękowe (badanie UT),
 • badania radiograficzne (badanie RT),
 • badania makrograficzne połączeń spawanych,
 • pomiary grubości metodą ultradźwiękową,
 • badanie szczelności metodą pęcherzykowo próżniową,
 • pomiary twardości twardościomierzem przenośnym,
 • badania wykonywane przez mobilne laboratorium radiograficzne,
 • digitalizacja (skanowanie) radiogramów.
Przejdź do strony: Badania mechaniczne i metalograficzne
Przejdź do strony: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Przejdź do strony: Badania chemiczne i środowiska pracy