Przejdź do strony: Gate
lupa2

Badania nieniszczące

W naszym laboratorium wykonujemy różnego rodzaju badania nieniszczące, które pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości i wskazanie słabych punktów. Określa się je również jako nieciągłości, czyli miejsca, w których struktura materiału czy złącza jest zaburzona. W przypadku spawu taka nieciągłość stanowi najsłabsze ogniowo i może być przyczyną późniejszego rozszczelnienia instalacji.

Badania radiograficzne są stosowane najczęściej, gdyż zapewniają dużą dokładność pomiarów, a otrzymane dane są łatwe w interpretacji. Do kontroli spójności spawów stosuje się też badania ultradźwiękowe, badania magnetyczno-proszkowe, badania penetracyjne oraz kilka innych metod.

 

Ultradźwiękowe pomiary grubości i inne badania materiałów

Badania nieniszczące są przeprowadzane metodami, które nie mają wpływu na strukturę czy właściwości fizykochemiczne materiału. Do tej grupy zaliczają się badanie radiograficzne (RT), ultradźwiękowe pomiary grubości i spójności (UT), a także badania wizualne z przyrządem i bez. Ponadto zastosowanie w ocenie struktur materiałów i spoin mają też badania magnetyczno-proszkowe (MT). Ich przeciwieństwem są np. mechaniczne pomiary twardości, podczas których materiał ulega zniszczeniu.

W każdej z wymienionych metod wykorzystuje się inny typ narzędzia. Przykładowo badania radiograficzne polegają na wprowadzeniu do wnętrza obiektu promieniowania X lub gamma, a badanie ultradźwiękowe wykonuje się z wykorzystaniem fal o odpowiedniej długości. W obu przypadkach fale inaczej odbijają się od nieciągłości, a inaczej od miejsc o zwartej strukturze. Natomiast badania magnetyczno-proszkowe polegają na wzbudzeniu pola magnetycznego i ocenie zmian w układzie specjalnego proszku. Metoda pozwala na znalezienie pęknięć, porowatości, zakuć i innych wad materiałowych do 2 mm pod powierzchnią.

 

Badania penetracyjne w poszukiwaniu wad materiałów

W ocenie zmian takich jak zawalcowania, przyklejenia brzegowe, rozwarstwienia, pęknięcia czy niespawy stosuje się też badania penetracyjne (PT). To kolejne badania NDT stosowane między innymi do oceny spoin w spawalnictwie. Wymagają one zastosowania specjalnego środka barwiącego – penetratu. Ocenę jego rozkładu przeprowadza się w świetle promieni UV lub techniką barwną. Badania penetracyjne są proste do przeprowadzenia, szybkie, tanie i skuteczne. Wymagają jednak bardzo dobrego przygotowania powierzchni. Najczęściej poprzedzają je też badania wizualne.

 

Oferta badań i pomiarów wykonywanych w Palab

Badania nieniszczące są przeprowadzane metodami, które nie mają wpływu na strukturę czy właściwości fizykochemiczne materiału. Do tej grupy zaliczają się badanie radiograficzne (RT), ultradźwiękowe pomiary grubości i spójności (UT), a także badania wizualne z przyrządem i bez. Ponadto zastosowanie w ocenie struktur materiałów i spoin mają też badania magnetyczno-proszkowe (MT). W ocenie zmian takich, jak zawalcowania, przyklejenia brzegowe, rozwarstwienia, pęknięcia czy niespawy stosuje się też badania penetracyjne (PT). To kolejne badania NDT stosowane między innymi do oceny spoin w spawalnictwie.

W laboratorium badawczym Palab w Łęczycy pod Poznaniem wykonujemy następujące badania nieniszczące i pomiary:

 

 • badania wizualne,
 • badania penetracyjne,
 • badania magnetyczno-proszkowe,
 • badania ultradźwiękowe (UT),
 • badania radiograficzne (RT),
 • badania makrograficzne połączeń spawanych,
 • ultradźwiękowe pomiary grubości,
 • badanie szczelności metodą pęcherzykowo-próżniową,
 • pomiary twardości twardościomierzem przenośnym,
 • badania wykonywane przez mobilne laboratorium radiograficzne,
 • digitalizacja (skanowanie) radiogramów.

 

Badania nieniszczące NDT

Badania nieniszczące NDT najczęściej wykorzystywane są w badaniu złączy spawanych, odlewów i odkuwek. Pozwalają przede wszystkim na wykrycie nieciągłości materiałowych w danym materiale. Dzięki nim można kontrolować produkt i eliminować wszelkie ubytki oraz zapobiegać problemom. Badania nieniszczące NT można wykonywać na każdym etapie wytwarzania lub eksploatacji. Dzięki badaniom nieniszczącym mają Państwo potwierdzenie jakości produktów oraz pewność, że wszelkie materiały spełniają wszystkie wymogi.

W naszym laboratorium wykonujemy szereg badań nieniszczących dla różnych branż, między innymi dla branży chemicznej, petrochemicznej czy dla budownictwa. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie i pomogą Państwu dobrać odpowiedni rodzaj badania nieniszczącego. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Przejdź do strony: Badania ultradźwiękowe UT
Przejdź do strony: Badania magnetyczno-proszkowe
Przejdź do strony: Badania radiograficzne
Przejdź do strony: Badania wizualne
Przejdź do strony: Badania penetracyjne
Przejdź do strony: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Przejdź do strony: Badania metalograficzne i mechaniczne
Przejdź do strony: Badania środowiska pracy