Przejdź do strony: Gate
Przejdź do strony: Badania nieniszczące
zebatki

Badania mechaniczne i metalograficzne

 

Jedną z grup badań wykonywanych w celu sprawdzenia właściwości materiałów są badania niszczące. Przeprowadza się je przede wszystkim na próbkach ze względu na to, że po zakończeniu testu materiał jest bezpowrotnie zniszczony lub jego właściwości uległy zmianie. Badania niszczące są wykonywane w celu poznania i udokumentowania niektórych właściwości i parametrów materiału – np. stopu o konkretnym skaldzie chemicznym czy kształtownika o określonych wymiarach. Są to np. testy mechaniczne, które sprawdzają podatność na rozciąganie, zginanie, łamanie, udarność. W Palab wykonujmy też badania metalograficzne, podczas których testujemy mikrostrukturę, określamy wielkość ziarna, weryfikujemy pomiary grubości powłok i definiujemy inne parametry.

Przeprowadzamy następujące badania niszczące mechaniczne i badania metalograficzne:

 • badania złączy spawanych w zakresie uznania technologii spawania, egzaminu spawacza
 • próba rozciągania
 • próba udarność sposobem Charpy’ego z energią początkową młota 300J w temperaturze otoczenia i obniżonej do -60°C
 • pomiar twardości (Vickersa HV, Brinella HB, Rockwella HRC)
 • pomiar mikrotwardości
 • próba zginania
 • próba łamania
 • sprawdzenie kluczy dynamometrycznych
 • sprawdzenie manometrów
 • badania mikrostruktury
 • określenie wielkości ziarna
 • badanie głębokości warstw hartowanych, nawęglonych i azotowanych
 • badanie stanu obróbki cieplnej
 • określenie głębokości odwęglania
 • określenie odporności na odcynkowanie
 • pomiary grubości powłok cynkowych, chromowanych, niklowanych i innych metodą mikroskopową
 • badanie makrostruktury – kierunek i ciągłość włókien
 • ocena metodą replik
 • badania makro i mikroskopowe w celu ustalenia przyczyny uszkodzeń, np. pęknięć

9k=

Przejdź do strony: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Przejdź do strony: Badania chemiczne i środowiska pracy