Przejdź do strony: Gate
Przejdź do strony: Badania nieniszczące
Przejdź do strony: Badania ultradźwiękowe UT
Przejdź do strony: Badania magnetyczno-proszkowe
Przejdź do strony: Badania radiograficzne
Przejdź do strony: Badania wizualne
Przejdź do strony: Badania penetracyjne
Przejdź do strony: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
zebatki

Badania metalograficzne i mechaniczne

Niektóre właściwości materiałów, w tym stopów metali czy kompozytów o określonym składzie, wymagają przeprowadzenia testów, które doprowadzą do ich zniszczenia. Przykładem są pomiary twardości, giętkości czy udarności. Ocena wartości punktu krytycznego wymaga doprowadzenia do trwałej zmiany struktury materiału. W efekcie zmieniają się też jego cechy. Badania metalograficzne czy pomiary twardości są wykonywane w celu poznania możliwości testowanych struktur. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają m.in. na zmianę składu, w celu uzyskania lepszych parametrów.

Ponadto pomiary twardości czy giętkości umożliwiają stosowanie danych stopów czy kompozytów tylko w granicach dopuszczalnych obciążeń. To z kolei gwarantuje bezpieczeństwo konstrukcji.

Jednym z rodzajów badań niszczących są badania makroskopowe. Chociaż polegają one głównie na obserwacji powierzchni materiału w dużym powiększeniu, przygotowanie materiału do testu wymaga szlifowania, trawienia i innych prac obróbczych, które zmieniają jego charakter. Badania makroskopowe obejmują próby Adlera, Anczyca czy Baumanna.

 

Badania niszczące w naszym laboratorium

Badania niszczące są jedną z grup badań wykonywanych w celu sprawdzenia właściwości materiałów. Przeprowadza się je przede wszystkim na próbkach ze względu na to, że po zakończeniu testu materiał jest bezpowrotnie zniszczony lub jego właściwości uległy zmianie. Badania metalograficzne czy pomiary twardości metodami niszczącymi są wykonywane w celu poznania i udokumentowania niektórych właściwości i parametrów materiału – np. stopu o konkretnym skaldzie chemicznym czy kształtownika o określonych wymiarach. Są to np. testy mechaniczne, które sprawdzają podatność na rozciąganie, zginanie, łamanie, udarność. W Palab wykonujmy też badania metalograficzne, podczas których testujemy mikrostrukturę, określamy wielkość ziarna, weryfikujemy pomiary grubości powłok i definiujemy inne parametry.

 

Przeprowadzamy następujące badania niszczące mechaniczne i badania metalograficzne:

 

 • badania złączy spawanych w zakresie uznania technologii spawania, egzaminu spawacza
 • próba rozciągania,
 • próba udarności sposobem Charpy’ego z energią początkową młota 300J w temperaturze otoczenia i obniżonej do -60°C,
 • pomiary twardości różnymi metodami (Vickersa HV, Brinella HB, Rockwella HRC)
 • pomiar mikrotwardości,
 • próba zginania,
 • próba łamania,
 • sprawdzenie kluczy dynamometrycznych,
 • sprawdzenie manometrów,
 • badania mikrostruktury,
 • określenie wielkości ziarna,
 • badanie głębokości warstw hartowanych, nawęglonych i azotowanych,
 • badanie stanu obróbki cieplnej,
 • określenie głębokości odwęglania,
 • określenie odporności na odcynkowanie,
 • badania makroskopowe w celu pomiaru grubości powłok cynkowych, chromowanych, niklowanych i innych metodą mikroskopową
 • badanie mikrostruktury – kierunek i ciągłość włókien,
 • ocena metodą replik,
 • badania makroskopowe i mikroskopowe w celu ustalenia przyczyny uszkodzeń, np. pęknięć.

9k=

Przejdź do strony: Badania środowiska pracy