Przejdź do strony: Gate
Przejdź do strony: Badania nieniszczące
zebatki

Badania mechaniczne i metalograficzne

 • badania złączy spawanych w zakresie uznania technologii spawania, egzaminu spawacza
 • próba rozciągania
 • próba udarność sposobem Charpy’ego z energią początkową młota 300J w temperaturze otoczenia i obniżonej do -60°C
 • pomiar twardości (Vickersa HV, Brinella HB, Rockwella HRC)
 • pomiar mikrotwardości
 • próba zginania
 • próba łamania
 • sprawdzenie kluczy dynamometrycznych
 • sprawdzenie manometrów
 • badania mikrostruktury
 • określenie wielkości ziarna
 • badanie głębokości warstw hartowanych, nawęglonych i azotowanych
 • badanie stanu obróbki cieplnej
 • określenie głębokości odwęglania
 • określenie odporności na odcynkowanie
 • pomiary grubości powłok cynkowych, chromowanych, niklowanych i innych metodą mikroskopową
 • badanie makrostruktury – kierunek i ciągłość włókien
 • ocena metodą replik
 • badania makro i mikroskopowe w celu ustalenia przyczyny uszkodzeń, np. pęknięć

9k=

Przejdź do strony: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Przejdź do strony: Badania chemiczne i środowiska pracy