Przejdź do strony: Gate
Przejdź do strony: Badania nieniszczące
Przejdź do strony: Badania ultradźwiękowe UT
Przejdź do strony: Badania magnetyczno-proszkowe
Przejdź do strony: Badania radiograficzne
Przejdź do strony: Badania wizualne
Przejdź do strony: Badania penetracyjne
Przejdź do strony: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Przejdź do strony: Badania metalograficzne i mechaniczne
trojkat2

Badania środowiska pracy

Badania środowiska pracy są niezbędne do uzyskania informacji o warunkach, w jakich pracownicy wykonują swoje zadania. Dzięki temu jest możliwe zastosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej czy rozwiązań technicznych, które pomogą spełnić wymogi stawiane przez przepisy BHP.

Pomiary środowiska pracy jako ograniczanie czynników ryzyka

Środowisko pracy jest specyficzne i odmienne w każdym zakładzie. Na jego charakter wpływają forma realizowanej produkcji oraz niezbędne do tego warunki. Prace takie jak obróbka skrawaniem, galwanizowanie, malowanie proszkowe, produkcja środków chemicznych czy odlewanie elementów z tworzyw lub metali wiążą się z powstawaniem zawiesin czy pyłów, a także z innymi zagrożeniami. Stanowią ryzyko nie tylko dla człowieka, ale też mogą przyczyniać się do wybuchu czy pożaru. Można je ograniczyć, zlecając naszemu laboratorium wykonanie odpowiednich pomiarów i analiz chemicznych. 

Palab wykonuje badania penetracyjne, promieniami RTG, ultradźwiękami, a także metalograficzne i wiele innych. Przeprowadzamy także analizy chemiczne materiałów oraz badania środowiska pracy. Badamy skład chemiczny stopów metali, kąpieli galwanicznych, ale też wykonujemy pomiary oświetlenia i hałasu.

 

Analizy chemiczne

 • oznaczanie składu chemicznego i ustalanie gatunku w stalach i żeliwach, w mosiądzach i brązach, w stopach łożyskowych, w stopach aluminium,
 • badanie kąpieli galwanicznych,
 • analizy badawcze powierzonych materiałów.

Pomiary środowiska pracy i środowiska ogólnego

 • oświetlenie
 • hałas - na stanowiskach pracy, hałas w środowisku ogólnym pochodzący od instalacji przemysłowych, hałas maszyn i urządzeń, hałas elektrowni wiatrowych, dobór ochronników słuchu

Badania olejów

 • lepkość i wskaźnik lepkości
 • gęstość
 • temperatura zapłonu
 • popiół tlenowy, siarczanowy, koks
 • liczba zasadowa, kwasowa
 • zawartość wody
 • zanieczyszczenia stałych ciał obcych itp.