Oferta

Go to page: Gate
Go to page: Badania nieniszczące
Go to page: Badania nieniszczące Ultradźwiękowe
Go to page: Badania magnetyczno-proszkowe
lupa2
Badania radiograficzne

Badania radiograficzne stosuje się do wykrywania nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych oraz podpowierzchniowych za pomocą promieniowania X i gamma. Do tej metody wykorzystuje się zdolność przenikania promieniowania rentgenowskiego przez różne materiały. Badanie RT umożliwia wykrycie wszelkich wad wewnętrznych, takich jak pęknięcia, porowatości, wtrącenia, podtopienia i inne. Badania RT stosowane są zarówno w procesie produkcji, jak i podczas eksploatacji. Pozwalają na wykrycie wad między innymi w złączach spawanych, odlewach i odkuwkach.

Badanie RT

Badania radiograficzne polegają na wprowadzeniu do wnętrza obiektu promieniowania X lub gamma. Badanie umożliwia wykrycie wewnętrznych oraz podpowierzchniowych wad badanego materiału. Badania radiograficzne wykorzystują zjawisko pochłaniania promieniowania przez obiekt poddawany badaniu. Badania RT to technika badań nieniszczących, którym podlegają metale, ich stopy oraz niemetale. Zastosowanie badań RT jest niezwykle szerokie. Wykorzystuje się je między innymi w:

  • Przemyśle energetycznym , gazowym
  • przemyśle spożywczym,
  • przemyśle motoryzacyjnym,
  • przemyśle stoczniowym,
  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle petrochemicznym i innych.

Technika ta pozwala także na określenie kształtu oraz wielkości wszelkich wad. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!

 

Go to page: Badania wizualne
Go to page: Badania penetracyjne
Go to page: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Go to page: Badania mechaniczne i metalograficzne
Go to page: Badania chemiczne i środowiska pracy