Przejdź do strony: Kompetencje
Przejdź do strony: Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków (LOŚ) w Poznaniu
stadion1 crop 800 450

Stadion Miejski w Poznaniu

W marcu 2010 zakończyliśmy prace polegające na koordynacji i wykonaniu wszystkich badań nieniszczących wymaganych przy montażu dwóch największych dźwigarów konstrukcji dachu Stadionu Miejskiego w Poznaniu (badania UT – około 1800 metrów połączeń spawanych, badania MT – około 3200 metrów połączeń spawanych).

Przejdź do strony: Podziemny Magaz Gazu (PMG) w Wierzchowicach
Przejdź do strony: Dworzec Główny w Poznaiu
Przejdź do strony: Urząd Marszałkowski w Poznaniu
Przejdź do strony: Rafineria ORLEN w Płocku
Przejdź do strony: Siemens AG
Przejdź do strony: Thyssen Krupp-Uhde High Pressure Technologgy
Przejdź do strony: SOLARIS
Przejdź do strony: EDF Kraków
Przejdź do strony: Petrofac Services Ltd .
Przejdź do strony: Elektrownia Opole
Przejdź do strony: Złoże ropy naftowej Gajewo i Brońsko
Przejdź do strony: Kompetencje - Certyfikaty