Fundusze EU

fundusze3 2 2

Dotacje na inwestycje

Centrum Badawczo – Rozwojowe  PALAB Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn.

Nowe metody komunikacji i realizacji usług dzięki wdrożeniu systemu B2B do współpracy z partnerami firmy Centrum Badawczo – Rozwojowe  PALAB Sp. z o.o.

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

 

 

W wyniku przedmiotowego projektu w firmie Beneficjenta zostanie wdrożony system B2B, który zautomatyzuje procesy biznesowe pomiędzy firmą Centrum Badawczo – Rozwojowe  PALAB Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi. Połączenie autorskich rozwiązań informatycznych i zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwi stworzenie rozwiązania B2B, które zautomatyzuje procesy przepływu informacji, obiegu dokumentów.Projekt realizowany jest w okresie 01/01/2014 – 30/11/2015.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Joanny Szczeszek pod numerem tel. 604 134 401

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu                   

http://www.poig.gov.pl                    

http://www.mrr.gov.pl

http://www.mswia.gov.pl                      

http://www.parp.gov.pl

http://europa.eu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO