Przejdź do strony: Kompetencje
Przejdź do strony: Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków (LOŚ) w Poznaniu
Przejdź do strony: Stadion Miejski w Poznaniu
Przejdź do strony: Podziemny Magaz Gazu (PMG) w Wierzchowicach
Przejdź do strony: Dworzec Główny w Poznaiu
Przejdź do strony: Urząd Marszałkowski w Poznaniu
Przejdź do strony: Rafineria ORLEN w Płocku
Przejdź do strony: Siemens AG
Przejdź do strony: Thyssen Krupp-Uhde High Pressure Technologgy
Przejdź do strony: SOLARIS
Przejdź do strony: EDF Kraków
Przejdź do strony: Petrofac Services Ltd .
budowa nowych blokow energetycznych elektrowni opole crop 800 450

Elektrownia Opole

Budowa nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole.

Badania PT, MT, RT i UT podczas prac związanych z budową obrotowych podgrzewaczy powietrza.

Przejdź do strony: Złoże ropy naftowej Gajewo i Brońsko
Przejdź do strony: Kompetencje - Certyfikaty