Przejdź do strony: Gate
Przejdź do strony: Badania nieniszczące
Przejdź do strony: Badania ultradźwiękowe UT
Przejdź do strony: Badania magnetyczno-proszkowe
Przejdź do strony: Badania radiograficzne
Przejdź do strony: Badania wizualne
lupa2

Badania penetracyjne

Badania penetracyjne są jedną z technik badań nieniszczących. Metodę tę wykorzystuje się do kontroli metali oraz materiałów niemetalowych. Dzięki tej technice możliwe jest wykrycie wszelkich nieciągłości materiałowych na powierzchni. Badanie tego typu przeprowadza się po wykonaniu badań wizualnych[https://palab.pl/pl/badania-nieniszczace/wizualne] oraz usunięciu wszelkich wad z powierzchni.

Badania penetracyjne (PT) umożliwiają wykrycie wielu niezgodności, np. pęknięć, porowatości, podtopień czy innych wad, które widoczne są na powierzchni. Metodę tę wykorzystuje się między innymi przy sprawdzaniu złączy spawanych, odlewów czy odkuwek. Badania wymagają zastosowania specjalnego środka barwiącego – penetratu. Ocenę jego rozkładu przeprowadza się w świetle promieni UV lub techniką barwną. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu!

Przejdź do strony: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Przejdź do strony: Badania metalograficzne i mechaniczne
Przejdź do strony: Badania środowiska pracy