Badanie radiograficzne i pomiary twardości – Oferta PALAB

Labolatorium PALAB z siedzibą w Poznaniu specjalizuje się w wykonywaniu badań nieniszczących, wśród których największą popularnością cieszą się badania magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe, radiograficzne, penetracyjne i wizualne. Realizujemy wykonanie pomiarów twardości oraz grubości wyrobów. Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe PALAB wykonuje również badania środowiska pracy. Realizowane przez nas badania honorowane są przez PCA Państwowe Centrum Akredytacji i UDT Urząd Dozoru Technicznego. Labolatorium PALAB w przeciągu kilku lat swojej działalności uzyskało liczne certyfikaty potwierdzające nasze kompetencje badawcze. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem przeprowadzanych przez nas badań.

Przejdź do strony: Badania nieniszczące
Przejdź do strony: Badania mechaniczne i metalograficzne
Przejdź do strony: Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Przejdź do strony: Badania chemiczne i środowiska pracy