Przejdź do strony: Kompetencje
Przejdź do strony: Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków (LOŚ) w Poznaniu
Przejdź do strony: Stadion Miejski w Poznaniu
Przejdź do strony: Podziemny Magaz Gazu (PMG) w Wierzchowicach
Przejdź do strony: Dworzec Główny w Poznaiu
Przejdź do strony: Urząd Marszałkowski w Poznaniu
Przejdź do strony: Rafineria ORLEN w Płocku
Przejdź do strony: Siemens AG
Przejdź do strony: Thyssen Krupp-Uhde High Pressure Technologgy
Przejdź do strony: SOLARIS
Przejdź do strony: EDF Kraków
Przejdź do strony: Petrofac Services Ltd .
Przejdź do strony: Elektrownia Opole
zloza crop 800 450

Złoże ropy naftowej Gajewo i Brońsko

Badania PT, MT, RT i UT podczas prac związanych z zagospodarowaniem  złóż ropy naftowej Gajewo i Brońsko. Przewidywana ilość połączeń spawanych do zbadania wynosi 2000 sztuk.

Przejdź do strony: Kompetencje - Certyfikaty